WORK: XxXxX:0031

XxXxX:0031

    XxXxX:0031

    Sailor's Cornucopia

    10/2010
    10" x 10", Toned Cyanotype and Acrylic on paper mounted on panel
    Sold