WORK: XxXxX:0025

XxXxX:0025

    XxXxX:0025

    Don't Make a Sound

    10/2010
    10" x 10", Gouache, Acrylic on paper mounted on panel
    Sold