WORK: XxXxX:0011

XxXxX:0011

    XxXxX:0011

    Azure's Ability

    10/2010
    10" x 10", Graphite, Acrylic on paper (mounted on panel)
    Sold