WORK: XxXxX:0013

XxXxX:0013

    XxXxX:0013

    Tiepolo's Ride

    10/2010
    10" x 10", Acrylic on paper (mounted on panel)
    Sold